Vad du behöver veta om Brexit

Brexit from the EU

Brexit kommer att få betydande konsekvenser för logistiken i Storbritannien och EU när förändringar införs i januari 2021.

Brexit kommer att få betydande konsekvenser för logistiken över hela Storbritannien och EU när förändringar införs i januari 2021. B&H Worldwide är väl positionerat för att stödja dina gränsöverskridande fraktbehov och vi vill hjälpa våra kunder med de förändringar som kommer att ske i de närmaste månaderna.

Här är några av de förändringar du kan förvänta dig och vad ditt företag kan göra för att förbereda sig för övergången.

INCOTERMS – Från 1 januari 2021 uppmanas alla köpare och säljare att granska sina Incoterms för rörelser mellan GB/EU. De kommer att behöva veta vem som är ansvarig för tullklareringarna eftersom detta kommer att medföra extra kostnader och risker för varje försändelse.

EKONOMISKA OPERATÖRER REGISTRERING OCH IDENTIFIKATIONSNUMMER (EORI) – Från den 1 januari 2021 kommer EU EORI-nummer inte längre att vara giltiga i Storbritannien och Storbritanniens EORI-nummer kommer inte längre att vara giltiga i EU. Brittiska handlare kommer att behöva registrera sig för en EU EORI om de avser att agera som exportör eller importera inom EU. Dessutom måste EU-handlare registrera sig för en brittisk EORI om de avser att agera som exportör eller importera inom Storbritannien.

UPPskjutna IMPORTDEKLARATIONER FÖR UK – Från den 1 januari 2021 kommer handlare att ha två alternativ för brittiska importdeklarationer. De kan antingen använda befintliga förfaranden som vid import från resten av världen (ROW) eller så kan de använda försenade deklarationer där de för register över de importerade varorna men försenar deklarationen i upp till sex månader från importstället.

EXPORT FRÅN UK VIA ROAD – Kontrollera att en lastbil är redo att passera gränsen Service är en ny statlig portal där all transportinformation kommer att behöva laddas upp av lastbilar som exporterar från Storbritannien till EU. Detta för att få tillstånd att fortsätta innan de påbörjar sin resa. Automatic Number Plate Recognition (ANPR) kommer att användas för att övervaka lastbilar på Kents vägar och oregistrerade fordon kommer att avvisas och böter kan utfärdas.

SÄKERHETS- OCH SÄKERHETSDEKLARATIONER – Från och med den 1 januari 2021 kommer en sammanfattande inresasdeklaration (ENS) inte att krävas för import från EU till Storbritannien under de första sex månaderna. De kommer att krävas för exportförsändelser från Storbritannien till EU som för närvarande är fallet med handel med resten av världen.

UTSKIFTAD MOMSREDOVISNING – Från och med den 1 januari 2021 kommer importörer med momsregistrering i Storbritannien att kunna redovisa importmoms på sin momsdeklaration i stället för att betala moms vid tidpunkten för importen. Detta kallas för uppskjuten momsredovisning.

Prenumerera på våra B&H Worldwide-uppdateringar

Få meddelanden om nya artiklar och branschnyheter