LLP kontrolltorn

Ger detaljerad synlighet i realtid för varje beställning.

Ta ägarskap över din komplexa logistik för ingenjörskedjan

Att hantera komplexiteten och variationen i samband med moderna försörjningskedjor för flyg och flyg kan lägga en betydande börda på ditt logistikteams ofta redan överansträngda resurser.

Branschledande

B&H Worldwide erbjuder branschledande LLP-kontrolltornstjänster till sina flyg- och rymdkunder som är utformade för att ta ägarskap och ansvar för din tekniska logistik för leveranskedjan.

Med årtionden av operativ erfarenhet, sätter B&Hs kontrolltornsteam sin expertis i handling för att hantera din försörjningskedja genom att fatta fraktprioriterade beslut, engagera transportörer för att passa servicekraven, hantera nominerade logistiktjänsteleverantörer (LSP), hantera poolningsbyten, återlämna lån och garantiaktivitet.

Teknologi

FirstTRAC är vår egenutvecklade digitala plattform som ger LLP-kunder total insyn i deras tekniska leveranskedja. Det är ett globalt operativsystem för end-to-end-logistikhantering och kopplar samman B&H Worldwides verksamhetsteam med LSP:er genom drift- och datadelningsfunktioner i realtid, från och med den tidpunkt då en beställning tas upp, fram till rapportering och analys efter leverans.

B&H kontrolltorn genererar detaljerade KPI och finansiell rapportering som ger kunderna tillförlitliga och relevanta data för att stödja ett sunt beslutsfattande.

LLP fördelar

Att vara mer än bara en central kontaktpunkt för kritisk logistik tjänster, B&H Worldwide-kunder drar nytta av vårt kontrolltornsengagemang över deras logistikfunktioner och får 100% synlighet för varje order, dedikerad kundservicesupport och förebyggande operativ support som minimerar servicefel.

All LSP-aktivitet hanteras direkt av B&H, vilket frigör dina värdefulla resurser.

Våra LLP-lösningar stöds av vår global verksamhet dygnet runt så våra experter är alltid tillgängliga.

Kontinuerlig förbättring

Vi utvecklar en intrikat förståelse för dina operativa mål och driver kontinuerliga förbättringsaktiviteter med alla LSP:er, vilket leder till övergripande programframsteg och kostnadshantering.

Vi tillhandahåller täta detaljerade analytiska rapporter för att noggrant mäta dina strategiska projektmål och generera korrekt data för beslutsfattande.

Att engagera B&H LLP-kontrolltornet är i själva verket synonymt med att lägga ut frakthanteringsfunktionen för ditt företag på entreprenad utan de tillhörande riskerna med att formellt göra det.

B&H Worldwide erbjuder branschledande LLP-kontrolltornstjänster till sina flyg- och rymdkunder som är utformade för att ta ägarskap och ansvar för din tekniska logistik för leveranskedjan.

Med årtionden av operativ erfarenhet, sätter B&Hs kontrolltornsteam sin expertis i handling för att hantera din försörjningskedja genom att fatta fraktprioriterade beslut, engagera transportörer för att passa servicekraven, hantera nominerade logistiktjänsteleverantörer (LSP), hantera poolningsbyten, återlämna lån och garantiaktivitet.

FirstTRAC är vår egenutvecklade digitala plattform som ger LLP-kunder total insyn i deras tekniska leveranskedja. Det är ett globalt operativsystem för end-to-end-logistikhantering och kopplar samman B&H Worldwides verksamhetsteam med LSP:er genom drift- och datadelningsfunktioner i realtid, från och med den tidpunkt då en beställning tas upp, fram till rapportering och analys efter leverans.

B&H kontrolltorn genererar detaljerade KPI och finansiell rapportering som ger kunderna tillförlitliga och relevanta data för att stödja ett sunt beslutsfattande.

Att vara mer än bara en central kontaktpunkt för kritisk logistik tjänster, B&H Worldwide-kunder drar nytta av vårt kontrolltornsengagemang över deras logistikfunktioner och får 100% synlighet för varje order, dedikerad kundservicesupport och förebyggande operativ support som minimerar servicefel.

All LSP-aktivitet hanteras direkt av B&H, vilket frigör dina värdefulla resurser.

Våra LLP-lösningar stöds av vår global verksamhet dygnet runt så våra experter är alltid tillgängliga.

Vi utvecklar en intrikat förståelse för dina operativa mål och driver kontinuerliga förbättringsaktiviteter med alla LSP:er, vilket leder till övergripande programframsteg och kostnadshantering.

Vi tillhandahåller täta detaljerade analytiska rapporter för att noggrant mäta dina strategiska projektmål och generera korrekt data för beslutsfattande.

Att engagera B&H LLP-kontrolltornet är i själva verket synonymt med att lägga ut frakthanteringsfunktionen för ditt företag på entreprenad utan de tillhörande riskerna med att formellt göra det.

Integration

The B&H FirstTRAC system becomes the central management portal interfacing with your MRP system.

 • Beställningar tas emot in FirstTRAC och screenas för dataintegritet.
 • Prioriteter och nyckeldataelement verifieras och driftinstruktioner utfärdas.
 • Beställningar hanteras och spåras, med eller utan fraktaktivitet, fram till deras slutförande.
 • Milstolpar utlöser automatiska meddelanden och servicevarningar.
 • Live operationell och analytisk rapportering hanterar leveranskedjans prestanda.

LLP-kontrolltornsteamet hanterar operativt genomförande över det breda spektrumet av B&H-tjänster.

 • Direkt transportörshantering för brådskande lyft.
 • All inclusive tillgång till priser och tjänster med världens största express dörr-till-dörr-operatörer.
 • Budtjänster ombord för dem kritisk AOGs där risken för avlastning måste elimineras.
 • Specialisthantering för farliga, överdimensionella och stötkänsliga försändelser.
 • Dokumentation och underlättande av överlämnande till nominerade tredjepartsleverantörer vid behov.

B&H-personalens erfarenhet och expertis är limmet som binder våra tjänster och supportsystem för att leverera resultat.

 • Kritiskt logistikcenter dygnet runt ger global frontlinjesupport.
 • Logistikkoordinatorer fungerar som implantat som arbetar inom kundens verksamhet.
 • Vi har ett långsiktigt perspektiv på våra kundrelationer.
 • En partnerskapsstrategi och en tydlig förståelse för våra kunders strategiska mål frigör vår design och metodik.
 • Globala kundlösningar som säkerställer en helhetssyn på kostnads- och servicelösningar som gynnar alla parter.

The B&H FirstTRAC system becomes the central management portal interfacing with your MRP system.

 • Beställningar tas emot in FirstTRAC och screenas för dataintegritet.
 • Prioriteter och nyckeldataelement verifieras och driftinstruktioner utfärdas.
 • Beställningar hanteras och spåras, med eller utan fraktaktivitet, fram till deras slutförande.
 • Milstolpar utlöser automatiska meddelanden och servicevarningar.
 • Live operationell och analytisk rapportering hanterar leveranskedjans prestanda.

LLP-kontrolltornsteamet hanterar operativt genomförande över det breda spektrumet av B&H-tjänster.

 • Direkt transportörshantering för brådskande lyft.
 • All inclusive tillgång till priser och tjänster med världens största express dörr-till-dörr-operatörer.
 • Budtjänster ombord för dem kritisk AOGs där risken för avlastning måste elimineras.
 • Specialisthantering för farliga, överdimensionella och stötkänsliga försändelser.
 • Dokumentation och underlättande av överlämnande till nominerade tredjepartsleverantörer vid behov.

B&H-personalens erfarenhet och expertis är limmet som binder våra tjänster och supportsystem för att leverera resultat.

 • Kritiskt logistikcenter dygnet runt ger global frontlinjesupport.
 • Logistikkoordinatorer fungerar som implantat som arbetar inom kundens verksamhet.
 • Vi har ett långsiktigt perspektiv på våra kundrelationer.
 • En partnerskapsstrategi och en tydlig förståelse för våra kunders strategiska mål frigör vår design och metodik.
 • Globala kundlösningar som säkerställer en helhetssyn på kostnads- och servicelösningar som gynnar alla parter.

Ekonomisk rapportering

B&H:s finansiella rapporteringssvit ger omfattande detaljer som resulterar i oöverträffade nivåer av kostnadskontroll över frakt- och logistiknätverket.

 • Periodisk utgiftsuppdelning på chefsnivå för analys på hög nivå.
 • Isolera extraordinära kostnadsposter som påverkar vanliga utgiftsmönster.
 • Standard finansiella KPI:er för övervakning av trender, dvs kostnad per försändelse, kostnad per kg, kg per försändelse.

Dela upp viktiga kostnadsdrivkrafter för pågående förvaltningskontroll, inklusive:

 • Spendera efter orderprioritet – AOG, kritisk och rutin.
 • Spendera på väg eller handelsväg.
 • Spendera med fakturadebiteringskod.
 • Spendera efter artikelnummer.
 • Kostnadspåverkan av intern affärsenhet och inköpsansvarig.

Detaljerad analys av nyckelområden i försörjningskedjan där förhöjda nivåer av kostnadshantering krävs.

 • Program- och projektrapportering för att spåra kostnadspåverkan och återvinning.
 • Spendera efter flygplanets baknummer.
 • Kostnadsanalys för underhållshändelser.
 • Kundens och/eller säljarens utgifter.
 • Kostnadseffekt för stående inköpsorder.
 • Pooling eller power-by-the-time-avtal.

B&H:s finansiella rapporteringssvit ger omfattande detaljer som resulterar i oöverträffade nivåer av kostnadskontroll över frakt- och logistiknätverket.

 • Periodisk utgiftsuppdelning på chefsnivå för analys på hög nivå.
 • Isolera extraordinära kostnadsposter som påverkar vanliga utgiftsmönster.
 • Standard finansiella KPI:er för övervakning av trender, dvs kostnad per försändelse, kostnad per kg, kg per försändelse.

Dela upp viktiga kostnadsdrivkrafter för pågående förvaltningskontroll, inklusive:

 • Spendera efter orderprioritet – AOG, kritisk och rutin.
 • Spendera på väg eller handelsväg.
 • Spendera med fakturadebiteringskod.
 • Spendera efter artikelnummer.
 • Kostnadspåverkan av intern affärsenhet och inköpsansvarig.

Detaljerad analys av nyckelområden i försörjningskedjan där förhöjda nivåer av kostnadshantering krävs.

 • Program- och projektrapportering för att spåra kostnadspåverkan och återvinning.
 • Spendera efter flygplanets baknummer.
 • Kostnadsanalys för underhållshändelser.
 • Kundens och/eller säljarens utgifter.
 • Kostnadseffekt för stående inköpsorder.
 • Pooling eller power-by-the-time-avtal.

KPI-rapportering

B&H ser operativ KPI-rapportering som ett kritiskt element i supply chain management-processen – detta återspeglas i B&H KPI-rapporteringssviten.

B&H KPI-rapporteringssvit kommer att:

 • Presentera detaljerad och noggrann analys av transitprestanda, utan undantag.
 • Fokusera på individuell milstolpsmätning för att ta bort potentiellt osynliga processproblem och vägspärrar.
 • Detaljerad undantagsrapportering.
 • Detaljerad uppdelning efter tjänsteprioritet, rutter, transportörer, leverantörer och artikelnummer.

Vad vår verksamhetschef säger

Branschexpertis

LLP kontrolltorn is available for the following sectors
Airlines

Flygbolag

MRO’s

MRO

Inventory management

Lagerhantering

Leasing

Leasing

Defence

Försvar

Private aviation

Privatflyg

Helicopter

Helikopter

OEM’s

OEM

Prenumerera på våra B&H Worldwide-uppdateringar

Få meddelanden om nya artiklar och branschnyheter