B&H Worldwide anlitar ett specialiserat riskhanteringsföretag för råd om covid-19 policyer och procedurer

B&H Worldwide engage specialist risk management firm

B&H Worldwide förbereder våra kontor och lager för återvändande av alla våra nyckelintressenter inklusive våra kunder, anställda, agenter och alla andra besökare.

I linje med regeringens riktlinjer har vi fått specialistråd från Gallagher Risk Management Solutions.

B&H Worldwide COVID-19-riskbedömningarna har validerats och certifierats av Gallagher för att säkerställa att vi har en säker och hälsosam miljö för våra människor att återvända till.

Denna certifiering visar att vi fortsätter att ge våra anställda en givande, säker och bemyndigad arbetsmiljö som främjar höga standarder för dem att verka i.

Vi stödjer också våra kunder med konsekventa, pålitliga, konkurrenskraftiga och innovativa lösningar genom att förse dem med klassens bästa flygtjänster.

Prenumerera på våra B&H Worldwide-uppdateringar

Få meddelanden om nya artiklar och branschnyheter